Demonstrators

Mixed Reality ondersteuning voor het assembleren van een schroefcompressor

De stijgende proces- en productcomplexiteit en variabiliteit verhoogt de cognitieve druk bij operatoren en technici, gezien zij nog in sterke mate moeten terugvallen op papieren documentatie en taakbeschrijvingen. Deze informatie raadplegen is tijdrovend en vaak is deze niet aangepast aan de recente productveranderingen.

Digitale werkinstructies aangeboden met behulp van een Mixed Reality (MR) oplossing waarin fysieke en virtuele objecten gelijktijdig bestaan en interageren via Augmented Reality (AR) en smart devices, in combinatie met een proces dat gemodelleerd is in een Proces Digital Twin biedt hiervoor een oplossing voor een breed palet van doelgroepen in de ondersteuning in hun dagelijkse taken, gaande van “wet labs” over de voedingsindustrie tot de maakindustrie.

Remote Assistance voor het assembleren van een schroefcompressor

De kennis en het overzicht behouden van welke stappen genomen moeten worden tijdens een onderhoudsproces, alsmede de beslissingen die genomen moeten worden m.b.t. het vervangen van onderdelen zijn geen eenvoudige taken meer. Fysieke assistentie is daarbij vaak niet of moeilijk haalbaar omwille van de afstand, veiligheidsmaatregelen of noodzakelijke social distancing.

Met behulp van slimme technologie kan een technicus of opleider op een handenvrije manier een medewerker op afstand ondersteunen of zelfs opleiden in zijn taken. Augmented Reality (AR) biedt een oplossing waarbij het zicht van de medewerker rechtstreeks gedeeld wordt met de expert op afstand en waarbij interactieve aanwijzingen van de expert onmiddellijk zichtbaar zijn voor de medewerker.

Virtual Reality omgeving voor het aanleren van het gebruik van een metaaldetector

De stijgende complexiteit en variabiliteit van machines en processen maakt het opleiden van nieuwe medewerkers tijdsintensief. Enerzijds is informatie (vaak) enkel ter beschikking in papieren documenten, anderzijds kunnen productieprocessen en machines vanuit economisch standpunt en veiligheidsoverwegingen niet zomaar stilgelegd worden.

In een Virtual Reality (VR) trainingsomgeving worden werknemers geconfronteerd met de risico’s en gevolgen van genomen acties en leren ze op een gefundeerde manier beslissingen nemen. Verschillende real-life scenario’s voorzien in een aangepaste training gaande van het bijscholen van werknemers tot het opleiden van zij-instromers.

Orderpicking met behulp van augmented reality

Het is belangrijk om tijdens de activiteiten van een laborant/operator alleen relevante data aan te bieden zoals het aangeven waar een ingrediënt, grondstof of onderdeel te vinden is of het weergeven van inzicht in de progressie, veiligheidsvoorschriften en kwaliteit van het proces.

Met behulp van Augmented Reality (AR) wordt relevante informatie geprojecteerd in het gezichtsveld van de werknemer. Deze krijgt alle informatie over ingrediënten of orders die opgehaald moeten worden en hoeft moet niet meer weg te kijken om iets af te lezen van een scanner of papieren lijst. Integratie met een ERP systeem laat ook toe om de resources binnen de productie te managen.

Mixed reality visualisatie van IoT data: robotkrachten

Sommige data zijn beter interpreteerbaar wanneer ze gevisualiseerd worden in de relevante context. Een voorbeeld van zo’n data zijn krachten: je kan ze niet zien, maar ze grijpen wel aan op een specifieke plaats, en meestal is het een grootheid die zich in 3 dimensies afspeelt. Krachten zijn wel meetbaar met sensoren, maar wanneer ze weergegeven worden op een 2D dashboard, kan het nog moeilijk zijn om goed te begrijpen wat er precies gaande is. In deze demo worden de krachten geschat door de sensoren in de robot zelf, en doorgestuurd naar een time series database. Dankzij Augmented/Mixed Reality kunnen deze krachten gevisualiseerd worden op een zeer intuïtieve manier, waardoor de data snel geïnterpreteerd kan worden.